பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 08 JUN 1933
இறப்பு 16 APR 2019
திருமதி கிறேஸ் ஜெகநாயகம்
Former Employee of CWE Credit Dept
வயது 85
கிறேஸ் ஜெகநாயகம் 1933 - 2019 கொழும்பு இலங்கை

கண்ணீர் அஞ்சலி

Rohini & Sivapalan. 22 APR 2019 United Kingdom

I was very sad to hear Aunty has passed away .How ever I was relieved that her sufferings have come to an end and she has now reached in the hands of Jesus .my deepest condolences to uncle Kumar and may her beautiful soul rest in peace 🙏🏽

கண்ணீர் அஞ்சலிகள்