பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 08 JUN 1933
இறப்பு 16 APR 2019
திருமதி கிறேஸ் ஜெகநாயகம்
Former Employee of CWE Credit Dept
வயது 85
கிறேஸ் ஜெகநாயகம் 1933 - 2019 கொழும்பு இலங்கை

கண்ணீர் அஞ்சலி

Angela 25 APR 2019 New Zealand

Our heartfelt condolences to you Periamama.
May Periamami Rest In Peace.
Anandhi, Ashanti & Jeremy

கண்ணீர் அஞ்சலிகள்