பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 08 JUN 1933
இறப்பு 16 APR 2019
திருமதி கிறேஸ் ஜெகநாயகம்
Former Employee of CWE Credit Dept
வயது 85
கிறேஸ் ஜெகநாயகம் 1933 - 2019 கொழும்பு இலங்கை

கண்ணீர் அஞ்சலி

Dr P.Thayalasekaran 25 APR 2019 United Kingdom

Aunty ,
It was our privilege knowing you. Your welcoming nature and caring attitude will remain with us. We remember the good times we had with you & uncle. You will always remain in our memory.

கண்ணீர் அஞ்சலிகள்