பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 08 JUN 1933
இறப்பு 16 APR 2019
திருமதி கிறேஸ் ஜெகநாயகம்
Former Employee of CWE Credit Dept
வயது 85
கிறேஸ் ஜெகநாயகம் 1933 - 2019 கொழும்பு இலங்கை
கண்ணீர் அஞ்சலி
Rest in Peace
Grace Jeganayagam
1933 - 2019

I have known Aunty Grace Jeganayagam for quite sometime I was shocked when I heard from uncle Kumar that she have passed off, may god give strength to Uncle Kumar to bear her loss.
Alan and I soju convey our heartfelt sympathies to uncle Kumar and family, may her soul rest in peace

Write Tribute

கண்ணீர் அஞ்சலிகள்