பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 08 JUN 1933
இறப்பு 16 APR 2019
திருமதி கிறேஸ் ஜெகநாயகம்
Former Employee of CWE Credit Dept
வயது 85
கிறேஸ் ஜெகநாயகம் 1933 - 2019 கொழும்பு இலங்கை

கண்ணீர் அஞ்சலி

Raju Vijayaretnam 24 APR 2019 Australia

Dear Uncle Kumar
Please accept our heartfelt sympathies on the passing of Grace Aunty, our thoughts and prayers are with you during this difficult time of losing the one you loved the most.
We remember the time in Srilanka when you both frequently visited my Late father, Francis Annan (Vijayaratnam), as Grace Aunty lovingly addressed him, and the fond relationship you had with our family, memories that are treasured, cherished and are thankful for.
God bless
Raju Vijayaretnam
Melbourne, Australia

கண்ணீர் அஞ்சலிகள்