பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 08 JUN 1933
இறப்பு 16 APR 2019
திருமதி கிறேஸ் ஜெகநாயகம்
Former Employee of CWE Credit Dept
வயது 85
கிறேஸ் ஜெகநாயகம் 1933 - 2019 கொழும்பு இலங்கை

கண்ணீர் அஞ்சலி

Sunthari Sabapathypillai 27 APR 2019 Australia

Dear Peria Mami, I treasure the time we spent in Colombo staying with you while I did Chartered accountancy. Thank you for everything you have done for us, It was nice to meet you and Peria mama in London in November 2017. Each time we visited you, you prepared meals for us and even on the last day before the flight ,you cooked uppuma and gave us lunch. With love and kisses

கண்ணீர் அஞ்சலிகள்