பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 08 JUN 1933
இறப்பு 16 APR 2019
திருமதி கிறேஸ் ஜெகநாயகம்
Former Employee of CWE Credit Dept
வயது 85
கிறேஸ் ஜெகநாயகம் 1933 - 2019 கொழும்பு இலங்கை

கண்ணீர் அஞ்சலி

Selva_Pamela_Eva 24 APR 2019 Mauritius

Pamela, Eva and I are deeply mourned by this sad event that just hit the family.

Peri Ama was very a caring and loving person. she was someone who always give valuable advice

May her soul rests in peace


Know that we associate ourselves with your pain and that we are wholeheartedly with you peri ApaVery affectionately

கண்ணீர் அஞ்சலிகள்