பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 08 JUN 1933
இறப்பு 16 APR 2019
திருமதி கிறேஸ் ஜெகநாயகம்
Former Employee of CWE Credit Dept
வயது 85
கிறேஸ் ஜெகநாயகம் 1933 - 2019 கொழும்பு இலங்கை
கண்ணீர் அஞ்சலி
Rest in Peace
Grace Jeganayagam
1933 - 2019

Grace Jeganayagam, my ever loving wife former Chief Clerk Credit Department CWE, Vauxhall Street, Colombo 2 and former resident of Flat 112 Hamara Ghar, 412/422 Green Street, London E139JW for fifty two long year, I will miss her, her memory will always be cherished, may her soul rest in peace your loving husband Dante Jayakumar Jeganayagam

Write Tribute