பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 08 JUN 1933
இறப்பு 16 APR 2019
திருமதி கிறேஸ் ஜெகநாயகம்
Former Employee of CWE Credit Dept
வயது 85
கிறேஸ் ஜெகநாயகம் 1933 - 2019 கொழும்பு இலங்கை

கண்ணீர் அஞ்சலி

Mani Megalai.Nageshwaran 23 APR 2019 United Kingdom

Grace aunty was a legend ,such a caring and loving person. She has had a very happy life with her service to humanity.
I have saved her last recorded voice mail.
Our thoughts and prayers are with you all.
Grace aunty will be missed by many but never be forgotten for our rest of the life.
May her soul rest in peace.

கண்ணீர் அஞ்சலிகள்