பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 08 JUN 1933
இறப்பு 16 APR 2019
திருமதி கிறேஸ் ஜெகநாயகம்
Former Employee of CWE Credit Dept
வயது 85
கிறேஸ் ஜெகநாயகம் 1933 - 2019 கொழும்பு இலங்கை
கண்ணீர் அஞ்சலி
Rest in Peace
Grace Jeganayagam
1933 - 2019

Hello Friends and Relatives that Today is 16th of May 2019, one month ago on 16th of April my dearest wife Grace died at Saint Josephs Hospice, Lourdes Ward, mare street, Hackney London E8 in the presence of her niece Vasanthi Sivanpathakumar who came from perth western Australia to attend her mother late Ruby Sahadevans funeral on 6th April 2019 but she have to stay back to attend her Aunt Grace Jeganayagams funeral , the good lord had plans for both the sisters to be together thank you lord. may their souls rest in peace

Write Tribute