பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 08 JUN 1933
இறப்பு 16 APR 2019
திருமதி கிறேஸ் ஜெகநாயகம்
Former Employee of CWE Credit Dept
வயது 85
கிறேஸ் ஜெகநாயகம் 1933 - 2019 கொழும்பு இலங்கை

கண்ணீர் அஞ்சலி

DANTE JEGANAYAGAM 22 APR 2019 United Kingdom

I have lived with my dearest wife Grace for the past 52 years from month of February she started to have all sort of breathing difficulties and was warded ien Newham General hospital for a short period in April, and on 6th of April my wifes sister late Ruby Sahadevan had a call from her creator and she died on 6th April 2019 and ten days after my dearest Graceon 16th Aprildied. The two sisters Ruby and Gracew ere taken by their creator to be free from aches and pain, may their souls rest in peace. Praise the lord. Amen Dante Jeganayagam

கண்ணீர் அஞ்சலிகள்