பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 08 JUN 1933
இறப்பு 16 APR 2019
திருமதி கிறேஸ் ஜெகநாயகம்
Former Employee of CWE Credit Dept
வயது 85
கிறேஸ் ஜெகநாயகம் 1933 - 2019 கொழும்பு இலங்கை

கண்ணீர் அஞ்சலி

Angelo (Thithan) Thurairajah (Emmanuel) 25 APR 2019 Australia

She has lived a good life, been a wonderful partner to Periamama and a dear relative and friend to so many. Now gone to be with the Lord without any pain.

கண்ணீர் அஞ்சலிகள்