பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 08 JUN 1933
இறப்பு 16 APR 2019
திருமதி கிறேஸ் ஜெகநாயகம்
Former Employee of CWE Credit Dept
வயது 85
கிறேஸ் ஜெகநாயகம் 1933 - 2019 கொழும்பு இலங்கை

கண்ணீர் அஞ்சலி

Sam and Margaret 23 APR 2019 United Kingdom

Words can’t express how saddened we are to hear of your loss. Wishing you peace to bring comfort, the courage to face the days ahead and loving memories to forever hold in your hearts.

கண்ணீர் அஞ்சலிகள்