Born 14 FEB 1934
Died 24 APR 2019
Mr Sinnathambi Arumugam Kanagasabapathy
இளைப்பாறிய இலங்கை போக்குவரத்துச்சபை CTB
Age 85
Sinnathambi Arumugam Kanagasabapathy 1934 - 2019 Karainagar Valanthalai Sri Lanka