பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 08 DEC 1933
இறப்பு 10 FEB 2019
திருமதி திலகவதி தவபுத்திரன்
திலகவதி தவபுத்திரன் 1933 - 2019 தெல்லிப்பழை இலங்கை

கண்ணீர் அஞ்சலி

Swarna 10 FEB 2019 United Kingdom

Our deepest to condolences to the family.