பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 10 JUN 1930
இறப்பு 10 FEB 2019
திருமதி தங்கமுத்து சின்னத்துரை
வயது 88
தங்கமுத்து சின்னத்துரை 1930 - 2019 சாவகச்சேரி இலங்கை

கண்ணீர் அஞ்சலி

RIP BOOK 10 FEB 2019 Canada

Wishing you peace to bring comfort, the courage to face the days ahead and loving memories to forever hold in your hearts.