Born 12 SEP 1945
Rest 22 NOV 2020
Mr Nallathambi Rasiah
Age 75
Nallathambi Rasiah 1945 - 2020 Karainagar Sri Lanka