பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 16 JUL 1939
இறப்பு 24 MAR 1994
அமரர் நாகேஸ்வரி மதியாபரணம்
வயது 54
நாகேஸ்வரி மதியாபரணம் 1939 - 1994 கட்டுவன் இலங்கை