பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 16 JUL 1939
இறப்பு 24 MAR 1994
அமரர் நாகேஸ்வரி மதியாபரணம்
வயது 54
நாகேஸ்வரி மதியாபரணம் 1939 - 1994 கட்டுவன் இலங்கை
Tribute 1 people tributed
உங்களுடைய கண்ணீர் அஞ்சலிகளை பகிருங்கள்
RIP BOOK United Kingdom 3 days ago
Wishing you peace to bring comfort, the courage to face the days ahead and loving memories to forever hold in your hearts.