Born 23 DEC 1931
Died 13 MAY 2019
Mrs Vijayalechchumy Nagaratnam (Vijayam Teacher)
இளைப்பாறிய உப அதிபர் கொக்குவில் இந்துக் கல்லூரி ஆரம்ப பாடசாலை, முன்னால் ஆசிரியை கொக்குவில் இராமகிருஷ்ண வித்தியாலயம், கொழும்பு விவேகானந்தா கல்லூரி
Age 87
Vijayalechchumy Nagaratnam 1931 - 2019 Kokkuvil Sri Lanka
Write Tribute