பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 02 OCT 1950
இறப்பு 10 FEB 2019
திரு சூசைப்பிள்ளை பிரான்சிஸ்
வயது 68
சூசைப்பிள்ளை பிரான்சிஸ் 1950 - 2019 மயிலிட்டி இலங்கை