பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 25 NOV 1970
இறப்பு 06 FEB 2019
திருமதி பிரபாகரன் தவனேஸ்வரி (சுமதி)
வயது 48
பிரபாகரன் தவனேஸ்வரி 1970 - 2019 மன்னார் இலங்கை

கண்ணீர் அஞ்சலி

Nelson Kenik 06 FEB 2019 Germany

Es ist schwer bei einem solchen Anlass tröstende Worte zufinden ,aber wir möchten euch unsere herzliches Beileid aussprechen.wir wünschen euch diese schwere Zeit viel Kraft.😭