பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 25 NOV 1970
இறப்பு 06 FEB 2019
திருமதி பிரபாகரன் தவனேஸ்வரி (சுமதி)
வயது 48
பிரபாகரன் தவனேஸ்வரி 1970 - 2019 மன்னார் இலங்கை

கண்ணீர் அஞ்சலி

Sobana 09 FEB 2019 United Kingdom

May our Lord bless and comfort you and your family during this time of grief. Please accept our sincere condolences. We cannot believe that god has taken a beautiful person who was always smiling, too early. Rest in Peace.