பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 25 NOV 1970
இறப்பு 06 FEB 2019
திருமதி பிரபாகரன் தவனேஸ்வரி (சுமதி)
வயது 48
பிரபாகரன் தவனேஸ்வரி 1970 - 2019 மன்னார் இலங்கை

கண்ணீர் அஞ்சலி

Pirathees 07 FEB 2019 United Kingdom

உங்கள் ஆத்மா சாந்தி அடைய எல்லாம் வல்ல இறைவனை வோண்டுகிறேன்.