பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 15 APR 1968
இறப்பு 29 MAR 2019
திரு சுப்பிரமணியம் புண்ணியலிங்கம்
சுப்பிரமணியம் புண்ணியலிங்கம் 1968 - 2019 நெடுந்தீவு இலங்கை
Tribute 2 people tributed
உங்களுடைய கண்ணீர் அஞ்சலிகளை பகிருங்கள்
Velupillai Rasalingam United Kingdom 6 days ago
Deepest Condolences to Punnialingam's family for the loss of your beloved person at such a young age. Praying for his Soul to be in peace and solace
our deepest condolences to the family