பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 29 JUN 1937
இறப்பு 09 MAR 2019
திருமதி அந்தோனியாப்பிள்ளை மரியதாசன் (பவுலின்)
ஓய்வுபெற்ற ஆசிரியை
வயது 81
அந்தோனியாப்பிள்ளை மரியதாசன் 1937 - 2019 கரம்பன் இலங்கை