பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 15 APR 1942
இறப்பு 22 FEB 2018
அமரர் சின்னத்தம்பி இராசம்மா
வயது 75
சின்னத்தம்பி இராசம்மா 1942 - 2018 மீசாலை வடக்கு இலங்கை
Tribute 1 people tributed
உங்களுடைய கண்ணீர் அஞ்சலிகளை பகிருங்கள்
RIP BOOK United Kingdom 6 days ago
Wishing you peace to bring comfort, the courage to face the days ahead and loving memories to forever hold in your hearts.