பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 13 APR 1945
இறப்பு 06 MAR 2019
திருமதி மேரி நற்குணம் பாலசுப்பிரமணியம்
வயது 73
மேரி நற்குணம் பாலசுப்பிரமணியம் 1945 - 2019 சுண்டுக்குழி இலங்கை
Tribute 2 people tributed
உங்களுடைய கண்ணீர் அஞ்சலிகளை பகிருங்கள்
Albert BALA United Kingdom 2 days ago
Sorry to hear you loss your wife,and my sister Natkunam akka Rest In Peace There are no goodbyes for us. Wherever you are, you will always be in my heart. You and Your family are in my Prayer
RIP BOOK United Kingdom 4 days ago
Wishing you peace to bring comfort, the courage to face the days ahead and loving memories to forever hold in your hearts.