Born 07 FEB 1933
Rest 09 JAN 2020
Mrs Chinnaiya Thiraviyam
Age 86
Chinnaiya Thiraviyam 1933 - 2020 Kokkuvil West Sri Lanka
Write Tribute