பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 25 JUN 1930
இறப்பு 06 FEB 2019
திருமதி வீரலெட்சுமி செல்வத்துரை
வயது 88
வீரலெட்சுமி செல்வத்துரை 1930 - 2019 அரியாலை இலங்கை

கண்ணீர் அஞ்சலி

Sutharsan Panchalingam 09 FEB 2019 Norway

We would like to express our sympathy and let you know that our thoughts are with you .Our hearts goes out to your family at this difficult time. Veeraledchumy mami always came to our house in Jaffna, or we would go to her house, and we all shared happiness and joy at that time. She was a lovely person, with a kind heart. We are coming to London to the funeral to pay our respects. May she rest in peace.
With love, Sutharsan, Rajani & my father Panchalingam.