பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 18 JUN 1925
இறப்பு 24 FEB 2019
திரு சின்னதம்பி செல்வநாயகம்
Former General Manager Autodrome - Tucker, Colombo
வயது 93
சின்னதம்பி செல்வநாயகம் 1925 - 2019 புலோலி இலங்கை