பிரசுரிப்பு Contact Publisher
திருமதி கலிஸ்டா கன்மணி வில்லியம்ஸ் பிறப்பு : 07 APR 1952 - இறப்பு : 10 APR 2019 (வயது 67)
பிறந்த இடம் புலோலி
வாழ்ந்த இடம் London, United Kingdom
கலிஸ்டா கன்மணி வில்லியம்ஸ் 1952 - 2019 புலோலி இலங்கை
Tribute 11 people tributed
உங்களுடைய கண்ணீர் அஞ்சலிகளை பகிருங்கள்
Placidus Arokiasamy Canada 3 days ago
Our deepest her soul rest in peace
Rohini Jeyakumar Canada 5 days ago
We are deeply sorry to hear about the loss of Kanmany. My (Rohini from Puloly) friend and classmates from kindergarten to fifth standard at St. Joseph’s school at puloly. Our deepest... Read More
our deepest sympathies and sorry to hear this from m mother mrs s kulanayagam dr k sathiyapal and family as well as sister deva jayabalans family
ALOYSIUS AROKIANATHAR United Kingdom 1 week ago
OUR HEARTFELT SYMPATHIES. MAY SHE ENJOY THE ETERNAL BLISS.
Our heartfelt condolences to your family. May her soul rest in peace.
Sabendran Family United Kingdom 1 week ago
Thinking Of You And Your Family At This Sad Time. Please Accept Our Most Sincere Condolences
Deva and Ruba Emmanuel United Kingdom 1 week ago
Please accept our heartfelt condolences. May her soul rest in peace. Our prayers and thoughts are with you all. Your trust in God will guide you through this difficult time.
Moira Dominic Germany 1 week ago
Please accept our heartfelt condolences. Rest in peace.
Our deepest condolences to Wijayakumar,Natasha and other family her soul rest in peace.
Ehan Ehalaivan United Kingdom 1 week ago
Our deepest condolences for your family's loss. May you be comforted by the outpouring of love surrounding you. Words cannot even begin to express our sorrow. May your heart and soul find... Read More
Evangeline Antony Sri Lanka 1 week ago
My deepest condolences to Natasha and Vijayakumar uncle, she had been my second mother and a guardian in UK , May god grant her internal salvation. May she rest in peace