பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 26 SEP 1967
இறப்பு 12 MAR 2019
திரு பேதுருப்பிள்ளை லூயிஸ் குயின்ரன் வேவிதாசன் (ராசு)
வயது 51
பேதுருப்பிள்ளை லூயிஸ் குயின்ரன் வேவிதாசன் 1967 - 2019 மாதகல் இலங்கை
Tribute 14 people tributed
உங்களுடைய கண்ணீர் அஞ்சலிகளை பகிருங்கள்
Kanthan Canada 1 day ago
Our deepest condolences
Anantham Anna Canada 1 day ago
You always showed genuine love with everyone and you were like nobody else. I will always remember you. The deepest sympathies from the bottom of my heart.
Our Heart Felt sympathy. RIP
Puvi Australia 2 days ago
rip very sad
Prince kumar Switzerland 2 days ago
There are no goodbyes for us. Wherever you are, you will always be in my heart.
Sriganthan Veerasingam Canada 2 days ago
எமது அஞ்சலியையும் ஆழ்ந்த அனுதாபங்களையும் தெரிவித்து ஆத்மசாந்திக்காய் இறைதாள் வேண்டுகின்றோம்.
Genga Canada 2 days ago
I cannot even begin to understand what you are going through right now, but I would like to offer my prayers and condolences to you and your family.
M.Menan Canada 3 days ago
இரக்கமுள்ள இறைவன் தன்னிடம் அழைத்துக் கொண்ட திரு பேதுருப்பிள்ளை லூயிஸ் குயின்ரன் வேவிதாசன் (ராசு)... Read More
Meshack kamaraj j India 3 days ago
Our deepest condolences rip
Meshack kamaraj j India 3 days ago
Our heartfelt in peace
Soosai john Canada 3 days ago
Rip
Anton Manickam Canada 3 days ago
Our deepest condolences.
Rip
RIP BOOK United Kingdom 3 days ago
Wishing you peace to bring comfort, the courage to face the days ahead and loving memories to forever hold in your hearts.