பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 26 SEP 1967
இறப்பு 12 MAR 2019
திரு பேதுருப்பிள்ளை லூயிஸ் குயின்ரன் வேவிதாசன் (ராசு)
வயது 51
பேதுருப்பிள்ளை லூயிஸ் குயின்ரன் வேவிதாசன் 1967 - 2019 மாதகல் இலங்கை

கண்ணீர் அஞ்சலி

M.Menan 15 MAR 2019 Canada

இரக்கமுள்ள இறைவன் தன்னிடம் அழைத்துக் கொண்ட திரு பேதுருப்பிள்ளை லூயிஸ் குயின்ரன் வேவிதாசன் (ராசு) அவர்களை இழந்து துயருறும் குடும்ப உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் எங்கள் ஆழ்ந்த அனுதாபங்களைத் தெரிவித்து கொள்கின்றோம். - -