பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 29 APR 1935
இறப்பு 11 MAY 2019
திரு ரெஜினால்ட் செல்லையா
வயது 84
ரெஜினால்ட் செல்லையா 1935 - 2019 கரம்பன் இலங்கை