Born 14 SEP 1944
Rest 04 MAY 2019
Mr Kanagaratnam Arasaratnam
முன்னால் கணக்காய்வாளர், பிறவுன் கொம்பனி
Age 74
Kanagaratnam Arasaratnam 1944 - 2019 Badulla Sri Lanka