பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 15 JAN 1949
இறப்பு 07 FEB 2019
திரு சின்னப்பு கந்தசாமி
சாமியார்
வயது 70
சின்னப்பு கந்தசாமி 1949 - 2019 தம்பலகாமம் இலங்கை
Tribute 1 people tributed
உங்களுடைய கண்ணீர் அஞ்சலிகளை பகிருங்கள்
our heartfelt condolences in your great lose ////////// RIP