பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 09 DEC 1930
இறப்பு 10 MAR 2019
திருமதி மேரி ருக்மணி அமிற் (பேபி)
வயது 88
மேரி ருக்மணி அமிற் 1930 - 2019 கொய்யாத்தோட்டம் இலங்கை
Tribute 15 people tributed
உங்களுடைய கண்ணீர் அஞ்சலிகளை பகிருங்கள்
Clayton Martyn Germany 10 hours ago
The fear of death follows from the fear of life. A man who lives fully is prepared to die at any time. For life and death are one.
Peter Martyn Australia 1 day ago
My deepest condolences
Aloysius Martyn Germany 2 days ago
our deepest condolences to dolly,tiddy,wesley,collins & entire family members.
M. Satkunarajah Germany 2 days ago
குடும்பத்தவர்களுக்கு ஆழ்ந்த அனுதாபங்கள்!
Sivarajah Family United States 3 days ago
Our heart felt condolences to you and your entire family.
Sampanthan United States 3 days ago
our heartfelt condolences to the in peace.
There are no goodbyes for us. Wherever you are, you will always be in my heart.
Jacintha Sri Lanka 4 days ago
Rest in soo miss you bless you.
Sri Devi India 4 days ago
குடும்பத்திற்கு ஆழ்ந்த அனுதாபங்கள். என் அன்பு அக்காவின் ஆத்மா சாந்தி அடைய இறைவனை பிராத்தனை செய்கிறோம்.
Praba Kailasapillai Canada 4 days ago
குடும்பத்தவர்களுக்கு ஆழ்ந்த அனுதாபங்கள்!!
Paul manmatharajah Canada 4 days ago
Our deepest heart felt condolence go to you and your entire family
Leslee chanjivan Canada 5 days ago
I hope that our Lord brings you and your family the much-needed peace during this sad time. My condolences to you and your family.
Sritharan Mahathevan Canada 5 days ago
Moms are very special and important people in the world. I am sorry for the loss of such a valuable person in your life. Our deepest condolences to you and your family. Her soul may Rest In Peace ✌️.
Muthulingam kukan United States 5 days ago
My deepest Condolences
Mura Canada 5 days ago
ஆழ்ந்த அனுதாபங்கள்; அம்மாவுக்கு எனது இதய அஞ்சலிகள்!