பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 09 DEC 1930
இறப்பு 10 MAR 2019
திருமதி மேரி ருக்மணி அமிற் (பேபி)
வயது 88
மேரி ருக்மணி அமிற் 1930 - 2019 கொய்யாத்தோட்டம் இலங்கை
Write Tribute