பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 05 SEP 1939
இறப்பு 14 MAY 2019
திருமதி மீனலோஜனி வரதராஜா
வயது 79
மீனலோஜனி வரதராஜா 1939 - 2019 மலேசியா மலேசியா
கண்ணீர் அஞ்சலி
Rest in Peace
Meenalogani Varatharajah
1939 - 2019

அம்மாவை இழந்து தவிக்கும் துஷ்யந்தனுக்கும் குடும்பத்தினருக்கும் எமது ஆழ்ந்த அனுதாபங்கள்.
JHC 76-84 நண்பர் குழாம்.

Write Tribute