பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 05 SEP 1939
இறப்பு 14 MAY 2019
திருமதி மீனலோஜனி வரதராஜா
வயது 79
மீனலோஜனி வரதராஜா 1939 - 2019 மலேசியா மலேசியா
கண்ணீர் அஞ்சலி
Rest in Peace
Meenalogani Varatharajah
1939 - 2019

Our deepest condolences

Write Tribute