பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 04 DEC 1948
இறப்பு 06 JAN 2019
திரு சூரியகுமார் வேலாயுதபிள்ளை
சூரியகுமார் வேலாயுதபிள்ளை 1948 - 2019 உரும்பிராய் இலங்கை
Tribute 5 people tributed
உங்களுடைய கண்ணீர் அஞ்சலிகளை பகிருங்கள்
ஆழ்ந்த அனுதாபங்களைத் தெரிவிப்பதுடன் ஆத்மா சாந்தியடைய இறைவனை ப்பிராத்திக்கிறோம்.
Suriyakumary Canada 2 months ago
His kind face remains forever in our image. You retired quietly, the same way you live in the world of good and righteous. May God watch you sleep forever my dear brother
our deepest condelences
Manoharan Canada 2 months ago
குடும்பத்தாருக்கு எங்கள் ஆழ்ந்த அனுதாபத்தை தெரிவித்துக்கொள்கிறோம் . அன்னாரின் ஆத்மா சாந்தி அடைய இறைவனை பிராத்திக்கிறோம்.
Maheswaran A Denmark 2 months ago
எமது ஆழ்ந்த அனுதாபங்கள். Rip 🥀😢