Born 16 NOV 1933
Died 17 JUN 2019
Mrs Dharmalingam Sivakolundhu
Age 85
Dharmalingam Sivakolundhu 1933 - 2019 Karainagar Kalapoomi Sri Lanka