பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 05 SEP 1918
இறப்பு 08 FEB 2019
திருமதி கிரேஸ் தவமணி சுப்பிரமணியம்
வயது 100
கிரேஸ் தவமணி சுப்பிரமணியம் 1918 - 2019 நுணாவில் இலங்கை
Tribute 5 people tributed
உங்களுடைய கண்ணீர் அஞ்சலிகளை பகிருங்கள்
Our dearest periammah lived a life for more than 100 years on earth & has gone to enjoy her life with heavenly angels. Although she is not on earth, she is looking down on us with the... Read More
Canagaratnams Jamaica 2 months ago
My recollection of Mrs: Grace Subramaniam - my wife’s aunt. I have heard in many funerals people refer the phrase “Celebration of Life” but today I am able to say Mrs: Grace Subramaniam... Read More
Christina Shanthy Balasingham Sri Lanka 2 months ago
Dear loved ones, I bring greetings in the sweet name of Jesus. My sincere sympathies to the whole family. She has run the race and finished it peacefully. Now she is resting in peace with... Read More
Rev.Dr. A.C.Mathanaraj Germany 2 months ago
We are very sorry to hear about the loss of your Mother. We can recall the days when we used to visit your home at Nunavil and the way she used to greet us with a big smile on her face.... Read More
RIP BOOK Canada 2 months ago
Wishing you peace to bring comfort, the courage to face the days ahead and loving memories to forever hold in your hearts.