பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 05 MAY 1929
இறப்பு 09 JAN 2019
திருமதி பரமேஸ்வரி முத்தையா
பரமேஸ்வரி முத்தையா 1929 - 2019 அல்வாய் இலங்கை

கண்ணீர் அஞ்சலி

Anton Balakumar 11 JAN 2019 Canada

Beloved mother passing is never easy. Glad I saw her few hours before she left this world. Our thoughts are with you and your family in this time of sorrow. Please accept our heartfelt condolences. RIP mother.