பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 05 MAY 1929
இறப்பு 09 JAN 2019
திருமதி பரமேஸ்வரி முத்தையா
பரமேஸ்வரி முத்தையா 1929 - 2019 அல்வாய் இலங்கை

கண்ணீர் அஞ்சலி

Beno Eric 11 JAN 2019 United Kingdom

Our deepest sympathies go out to you and your family. We pray to god for her soul rest in Peace.
Babu & Family (UK)