பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 05 MAY 1929
இறப்பு 09 JAN 2019
திருமதி பரமேஸ்வரி முத்தையா
பிறந்த இடம் அல்வாய்
வாழ்ந்த இடம் மலேசியா இலங்கை கனடா
பரமேஸ்வரி முத்தையா 1929 - 2019 அல்வாய் இலங்கை