Born 15 MAR 1940
Rest 31 AUG 2019
Mrs Shanmuganathan Puvaneswary
Age 79
Shanmuganathan Puvaneswary 1940 - 2019 Pungudutivu Sri Lanka