பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 07 JUN 1970
இறப்பு 08 JAN 2019
திரு துரைராஜா நகுலேஸ்வரன் வவுனியா பம்பைமடு ஆயுள்வேத வைத்தியசாலை ஊழியர்
துரைராஜா நகுலேஸ்வரன் 1970 - 2019 இரம்பைக்குளம் இலங்கை

கண்ணீர் அஞ்சலி

RIP BOOK 09 JAN 2019 France

Wishing you peace to bring comfort, courage to face the days ahead and loving memories to forever hold in your hearts.