பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 07 JUN 1970
இறப்பு 08 JAN 2019
திரு துரைராஜா நகுலேஸ்வரன் வவுனியா பம்பைமடு ஆயுள்வேத வைத்தியசாலை ஊழியர்
பிறந்த இடம் இரம்பைக்குளம்
வாழ்ந்த இடம் பூந்தோட்டம்
துரைராஜா நகுலேஸ்வரன் 1970 - 2019 இரம்பைக்குளம் இலங்கை