பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 15 SEP 1954
இறப்பு 15 MAY 2019
திரு செல்லப்பா திசைவீரசிங்கம்
வயது 64
செல்லப்பா திசைவீரசிங்கம் 1954 - 2019 பளை இலங்கை
Write Tribute