பிரசுரிப்பு Contact Publisher
திருமதி சின்னத்துரை செல்லம்மா பிறப்பு : 10 MAY 1937 - இறப்பு : 14 APR 2019 (வயது 81)
வாழ்ந்த இடம் வேலணை 4ம் வட்டாரம்
சின்னத்துரை செல்லம்மா 1937 - 2019 வேலணை 4ம் வட்டாரம் இலங்கை
Tribute 4 people tributed
உங்களுடைய கண்ணீர் அஞ்சலிகளை பகிருங்கள்
Jaya United Kingdom 4 days ago
அன்னாரின் குடும்பத்தினர் அனைவருக்கும் எங்களின் ஆழ்ந்தஇரங்கலைத்தெ ரிவிக்கின்றோம்.அன்னாரின் ஆன்மா சாந்தி அடையட்டும்.ௐசாந்தி!ௐ சாந்தி!!ௐ சாந்தி!!!💐🌸🌺🙏
Lakshmisjewellers United Kingdom 4 days ago
எனது ஆழ்ந்த அனுதாபத்தை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
Kurunathan Switzerland 1 week ago
உங்கள் அனைவரின் குடும்பத்தாருக்கும் எங்கள் ஆழ்ந்த அனுதாபங்களை தெரிவித்து கொள்கிறோம். kuru zurich
RIP BOOK United Kingdom 1 week ago
Wishing you peace to bring comfort, the courage to face the days ahead and loving memories to forever hold in your hearts.